STUDENTU UZMANĪBAI!
Lai ieietu BSA e-studijās, Jums jāizmanto šāda informācija:
LOGIN - studentu līguma numurs ar BSA (mazie līguma burti) (piemēram: ri0a0000);
PAROLE - studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa-(domuzīme) (piem.: bsa-RI0A0000).

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
Для того, чтобы войти в систему, Вам понадобится следующая информация:
ЛОГИН - номер договора студента с БМА (буквы договора малые) (например: ri0a0000);
ПАРОЛЬ - номер договора студента с БМА большими буквами с добавлением перед ним bsa-(тире) (напр.: bsa-RI0A0000).

ATTENTION FOR STUDENTS!
To sign in e-learning system, you need the following information:
LOGIN - the student agreement number with the BIA (the letters of the contract are small) (for example: ri0a0000);
PASSWORD - number of student agreement with BIA in capital letters with the addition of bsa-(dash) before it (eg: bsa-RI0A0000).

Par jautājumiem, saistītiem ar mājaslapu, varat sazināties ar mums pa e-pastu: moodle@bsa.edu.lv

По организационным вопросам, касающимся работы сайта, обращайтесь по электронному адресу: moodle@bsa.edu.lv

If you have questions about web page, you can contact us by e-mail: moodle@bsa.edu.lv

  Jaunumi

  Video lekcijas

  от Administrator . -

  Š.g.27.-29.martā sakarā ar servera modernizāciju bija iespējamas problēmas ar videolekciju pārraidi. Sakarā ar servera pārslodzi, ierakstītas kursa lekcijas tiek izvietotas vienas nedēļas laikā.Lūdzam pasniedzējus neveikt videolekciju ierakstīšanu laika posmā no plkst.23.00 līdz 8.00.Esošās ierakstītas lekcijas par laicīgi pazust no sarakstu uz vairākām stundām.

  Piedodiet par sagadātājām neērtībām!

  27-29 марта в связи с работами по модернизации сервера могли возникнуть проблемы с трансляцией видеолекций. Публикация записанных лекций в курсе, может проходить с задержкой до недели, в связи с загруженностью сервера. Просим преподавателей не проводить запись видеолекций с 23.00 до 8.00. Существующие записи лекций могут временно пропадать из списка на несколько часов.

  Приносим извинения за доставленные неудобства!

  Video feed may experience some problems, due to server modernization on March 27-29. The publication of recorded lectures in the course, may take place with a delay of up to a week, due to the load of the server. We would like to ask teachers not to record video from 23.00 to 8.00. Existing lectures records may temporarily disappear from the list for several hours.

  We apologize for the inconvenience!

  Старые темы...