•  


  STUDENTU UZMANĪBAI!
  Lai ieietu BSA e-studijās, Jums jāizmanto šāda informācija:
  LOGIN - studentu līguma numurs ar BSA (mazie līguma burti) (piemēram: ri0a0000);
  PAROLE - studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa-(domuzīme) (piem.: bsa-RI0A0000).

  ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
  Для того, чтобы войти в систему, Вам понадобится следующая информация:
  ЛОГИН - номер договора студента с БМА (буквы договора малые) (например: ri0a0000);
  ПАРОЛЬ - номер договора студента с БМА большими буквами с добавлением перед ним bsa-(тире) (напр.: bsa-RI0A0000).

  ATTENTION FOR STUDENTS!
  To sign in e-learning system, you need the following information:
  LOGIN - the student agreement number with the BIA (the letters of the contract are small) (for example: ri0a0000);
  PASSWORD - number of student agreement with BIA in capital letters with the addition of bsa-(dash) before it (eg: bsa-RI0A0000).

  Par tehniskā rakstura jautājumiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: moodle@bsa.edu.lv.
  Ar jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu (atzīmes, kursi u.c.) lūdzam vērsties pie studiju programmas direktoriem vai attiecīgā pasniedzēja.

  По техническим вопросам обращайтесь по электронному адресу: moodle@bsa.edu.lv
  По вопросам, связанным с учебным процессом (успеваемость, учебные курсы и т.п.), просьба обращаться к директору программы или соответствующему преподавателю.

  If you have any technical questions, please contact: moodle@bsa.edu.lv.
  If you have questions related to the study process (academic performance, courses, etc.), please contact head of your study program or relevant lecturer.

Jaunumi

Moodle Classic

от Maksim Belostockij -

Moodle Classic programma mobilām ierīcēm Tagad BSA studentiem ir iespēja izmantot mobilo aplikāciju Moodle Classic ērtākai piekļuvei studiju materiāliem!
Mobilo aplikāciju var lejuplādēt šeit - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Программа Moodle Classic для мобильных устройств Теперь у студентов БМА есть возможность использовать мобильное приложение Moodle Classic для более удобного доступа к учебным материалам!
Приложение можно скачать здесь - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Moodle Classic program for mobile devices Now BIA students can use app Moodle Classic to get study materials!
App is avaliable here - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Старые темы...