•  


  STUDENTU UZMANĪBAI!
  Atsaucoties uz daudziem pieprasījumiem, no 2023. gada 11.septembra Baltijas Starptautiskājā Akadēmijā tiks atjaunota elektroniskās vides autorizēšanas politika, saskaņā ar kuru:
  Studenta lietotājvārds (LOGIN) “Moodle” un “Mans BSA” sistēmas saturēs sevī studenta e-pasta adresi.
  Paroles (PASSWORD):  bsa-STUDENTA LĪGUMA NUMURS (piem.: bsa-RI0A0000).


  ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
  В ответ на многочисленные просьбы, Балтийская Международная Академия с 11 сентября 2023 года обновляет политику электронной авторизации, в соответствии с которой:
  логин студента (LOGIN) в "Moodle" и "Мой БМА" системах будет содержать адрес электронной почты студента.
  Пароль (PASSWORD): bsa-НОМЕР ДОГОВОРА СТУДЕНТА.(напр.: bsa-RI0A0000).


  ATTENTION FOR STUDENTS!
  In response to many of requests, from 11st September 2023, the Baltic International Academy will update the electronic environment authorization policy, according to which:
  the student login (LOGIN) in the "Moodle" and "My BIA" systems will contain the student's e-mail address.
  Password (PASSWORD): bsa-STUDENT AGREEMENT NUMBER.(eg: bsa-RI0A0000).

  Par tehniskā rakstura jautājumiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: moodle@bsa.edu.lv.
  Ar jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu (atzīmes, kursi u.c.) lūdzam vērsties pie studiju programmas direktoriem vai attiecīgā pasniedzēja.

  По техническим вопросам обращайтесь по электронному адресу: moodle@bsa.edu.lv
  По вопросам, связанным с учебным процессом (успеваемость, учебные курсы и т.п.), просьба обращаться к директору программы или соответствующему преподавателю.

  If you have any technical questions, please contact: moodle@bsa.edu.lv.
  If you have questions related to the study process (academic performance, courses, etc.), please contact head of your study program or relevant lecturer.