1. līmeņa augstākās profesionālās izglitības studiju programma