•  


  STUDENTU UZMANĪBAI!
  Lai ieietu BSA e-studijās, Jums jāizmanto šāda informācija:
  LOGIN - studentu līguma numurs ar BSA (mazie līguma burti) (piemēram: ri0a0000);
  PAROLE - studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa-(domuzīme) (piem.: bsa-RI0A0000).

  ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
  Для того, чтобы войти в систему, Вам понадобится следующая информация:
  ЛОГИН - номер договора студента с БМА (буквы договора малые) (например: ri0a0000);
  ПАРОЛЬ - номер договора студента с БМА большими буквами с добавлением перед ним bsa-(тире) (напр.: bsa-RI0A0000).

  ATTENTION FOR STUDENTS!
  To sign in e-learning system, you need the following information:
  LOGIN - the student agreement number with the BIA (the letters of the contract are small) (for example: ri0a0000);
  PASSWORD - number of student agreement with BIA in capital letters with the addition of bsa-(dash) before it (eg: bsa-RI0A0000).

  Par tehniskā rakstura jautājumiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: moodle@bsa.edu.lv.
  Ar jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu (atzīmes, kursi u.c.) lūdzam vērsties pie studiju programmas direktoriem vai attiecīgā pasniedzēja.

  По техническим вопросам обращайтесь по электронному адресу: moodle@bsa.edu.lv
  По вопросам, связанным с учебным процессом (успеваемость, учебные курсы и т.п.), просьба обращаться к директору программы или соответствующему преподавателю.

  If you have any technical questions, please contact: moodle@bsa.edu.lv.
  If you have questions related to the study process (academic performance, courses, etc.), please contact head of your study program or relevant lecturer.

Jaunumi

Moodle Classic

Nosūtīja Maksim Belostockij

Moodle Classic programma mobilām ierīcēm Tagad BSA studentiem ir iespēja izmantot mobilo aplikāciju Moodle Classic ērtākai piekļuvei studiju materiāliem!
Mobilo aplikāciju var lejuplādēt šeit - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Программа Moodle Classic для мобильных устройств Теперь у студентов БМА есть возможность использовать мобильное приложение Moodle Classic для более удобного доступа к учебным материалам!
Приложение можно скачать здесь - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Moodle Classic program for mobile devices Now BIA students can use app Moodle Classic to get study materials!
App is avaliable here - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Vecākas tēmas...