Kurss “Patērētāju psiholoģija un uzvedība” domāts studentiem, kuri PR nodaļa.

Kursa mērķis – studentu teorētiskās un praktiskās sagatavotības paaugstināšana lai veicinātu sapratni par dzīves sociāli psiholoģiskajām problēmām un profesionālo  darbību.

Kursa uzdevumi :

-                      veidot priekšstatu par sociāli psiholoģiskajiem faktoriem, kuri ietekmē cilvēku uzvedību kā arī paņēmieniem, kuri nodrošina veiksmīgu sociālo adaptāciju, nepārtraukti pašpilnveidi un profesionālo pašapliecināšanos.

-                      studentu iepazīstināšana ar grupas uzvedības iekšējas procesu norises, starp grupu attiecībām un to ietekmi uz grupas locekļu uzvedību.

 

“ Patērētāju psiholoģija un uzvedība” kurss iekļauj sevi sekojošas nodaļas: izziņas procesi un to saistība ar patērētāju uzvedību, patērētāju  individuālās atšķirības, lēmuma pieņemšanas process, vides ietekme uz patērētāju.