2023/24 M.G.

JĀŅEM VĒRĀ - 2023/24  GADA UZDEVUMU DEFINĒJUMS  NO PASNIEDZĒJA AUDITORIJĀ, NORĀDES , IZMAIŅAS , PRECIZĒJUMI UN KOREKCIJAS ATTIECĪGAJĀ MĀCĪBU GADĀ.

          VINGRINĀJUMUS 2022/23  IZKLĀSTA UN DEFINĒ  

          PASN. asoc.prof. AIJA LISKUPA

          MOODLE IEVIETOTI VIZUĀLIE PALĪGMATERIĀLI KURSA AOGUVEI .