Šis kurss tiek lasīts jau otro gadu tāpēc studentiem iespējas apskatīt videomateriālu no pirmā kursa. Kursa lekcijās tiks apskatīti valstiskie veidojumi tagadējās LR teritorijā, to attīstība, tiesiskais statuss, likumdošanas bāze, ka arī svarīgakie politiskie notikumi. Katrai lekcijai jaunajā sadaļā tiks pievienots avotu materiāls un jautajumi uz kuriem jāatbild. Pie gala eksāmena tiks pielaisti visi tie studenti kas būs atbildējuši uz visiem jautajumiem.