Kursā tiks apskatīta valsts kā institūcijas dialektiska attīstība no sākotnējām cilvēku sabiedrības kopdzīves formām un tās saistība ar sākotnējo izpratni par indivīda lomu tā tiesībām un pienākumiem, Tiks apskatīts proto valstiskuma posms cilvēces vēsturē tā relikti mūsdienu sabiedrībā, kā arī senākie valstiskie veidojumi un to tiesību sistēmas, būs darbs ar seno tiesību avotiem apskatīsimteisiskuma principu un pašas tiesas kā tiesību subjekta evolūciju līdz mūsdienām. Tiks apskatīti galvenie valsts tipi to evolūcija līdz mūsdienām. Ši kursā netiks apskatīta tiesību sistēmas evolūcija tagadējās LR teritorijā jo tam tiks veltīts atsevišķs kurss 2 semestrī.