Kurss sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām: 

  • sociālais menedžments
  • organizācijas uzvedība.

Sociālais menedžments ir menedžmenta daļa, kura pēta:

  • procesus, saistītus ar cilvēka motivāciju un uzvedību;
  • sociālās attiecības un to likumsakarības;
  • un analīzē dažādā līmeņa vadītāju ekonomiskās, politiskās, finansiālās sfēras pieņemto lēmumu sociālās sekas.