Kursa mērķis ir:

  • iepazīstināt studentus ar grāmatvedības uzskaites organizācijas metodiskiem  noteikumiem uzņēmumos, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu;
  • apgūt grāmatvedības uzskaites struktūru un funkcijas;
  • izskatīt uzskaites politikas metodoloģiskos aspektus.

Kursa  UZDEVUMI:

  • apgūt Latvijas Republikas normatīvos dokumentus, kas nosaka grāmatvedības uzskaites realizācijas kārtību uzņēmumos;
  •  izskatīt  grāmatvedības uzskaites veidus uzņēmumos , to atbildību un grāmatvedības aparāta struktūru;
  •  iepazīstināt ar organizācijas iekšējās kontroles jautājumiem;
  •  sniegt praktiskās darba iemaņas  uzņēmuma  uzskaites metodikas veidošanā, kā arī  iekšējās grāmatvedības uzskaites dokumentu apgrozībā.