Sveicināti studenti!  Mans kurss "Romas tiesības" veltīts romiešu tiesibu ietekmes izpētei mūsdienu tiesību kultūras sfērās(starptautiskajās tiesībās, civiltiesībās, valsts tiesībās u.c. Kurs būs iedalīts vairākos blokos; 1) Romas valsts un tiesību ģenēze no Romas aizsākumiem līdz mūsdienām. 2)Romas tiesību avotu analīze. 3)Romas tiesību iedalījums. 3)Tiesībparkapumu (deliktu) raksturojums. 3) Romas tiesību ietekme uz mūsdienu likumdošanu tai skaitā uz latvijas civilkodeksu.