Голубкова Т., Ратанова И. Маркетинг: курс-конспект.-Рига, 2006.- 116с.