Kursa mērķi un uzdevumi

Mērķis: Mērķis: iepazīstināt studentus ar sinhronā tulkojuma savdabību.

Kursa uzdevumi:

denju pārbaudīt savas spējas sinhronajā tulkošanā;

- attīstīt leksiskās, gramatiskās un stilistiskās iemaņas;

- aplūkot grūti tulkojums vārdus un vārdkopas;

- apgūt prasmi izmantot visefektīvākos pārveidošanas paņēmiens;

- aplūkot tulka sadarbību ar tulkošanas procesā iesaistītajam personām un savstarpējās

saprašanāsproblēmas.

Kursa apraksts

Kurss iepazīstina studentus ar sinhrono tulku darba savdabīgumu un sniedz viņiem iespēju izmēģināt savus spēkus šajā tulkošanas sfērā. Lielākā kursa daļa ir dažādu veidu praktiskais darbs, kura laikā studenti var pārbaudīt, cik laba ir viņu atmiņa; cik ātri un adekvāti viņi spēj reaģēt uz negaidītām situācijām; cik lielā mērā viņu personīgais avotvalodas vārdu krājums atbilst tām prasībām, kuras uzstāda pasūtītāji – dažādas starptautiskās organizācijas; cik veiksmīgi viņi prot rīkoties ar dzimtās valodas dažādiem diskursiem.