Profesionālā latviešu valoda un komunikatīvs praktikums
(LV (SA))

E.Kačane Profesionālā latviešu valoda un komunikatīvs praktikums 2014/15